Aktuality

Předmět A0B04TOEFL otevřen pro zápis

Předmět A0B04TOEFL je otevřen pro zápis. Výuka bude probíhat dvakrát týdně, a to v pondělí a ve středu, vždy od 16:15 hodin, místnost Z2:B1-353.

Mgr. M. Havlíčková, 30.6.2014

Informace pro nastupující první ročníky ak. roku 2014/2015

Informace pro nastupující první ročníky akademického roku 2014/2015 včetně výsledků rozřazovacích testů naleznete zde.

Webmaster, 27.6.2014

Přípravný kurz TOEFL

Bližší informace o přípravném kurzu TOEFL naleznete zde(PDF).

Mgr. P. Péterová, 13.6.2014

Přípravný kurz na zkoušku z češtiny

Bližší informace o přípravném kurzu z češtiny naleznete zde(PDF).

PhDr. D. Saláková, 13.6.2014

Jazykové kurzy PGS v zimním semestru 2014/15 - pozvánka

Katedra jazyků zve všechny zájemce z řad doktorandů k informační schůzce, kde proběhne i předběžný zápis, na úterý 17. 6. 2014 v 11.00 do místnosti Z2: B1-344 (Zikova 2, 2.p).

Pokud se doktorandi nebudou moci dostavit v tomto červnovém termínu budeme včas avizovat náhradní termín v září (web FEL, web KJ, vedoucím kateder)

Poznámka: Po vyhodnocení úrovně znalostí doktorandů při výuce a v obou typech zkoušky, Katedra jazyků apeluje na doktorandy, aby využívali možnosti docházet do kurzů A1 (opakování gramatických struktur, popř. znalosti základů písemného vyjadřování) a A2 (písemné zpracování informace a prezentační dovednosti apod. v inženýrském prostředí) již na začátku studia. Kurzy jsou semestrální se čtyřhodinovou dotací týdně s možností zopakovat si kurz v případě nutnosti. Jsou koncipovány tak, aby pomohly doktorandům s přípravou na obhajobu prací všeho druhu, obzvláště však na Obhajobu odborné práce (tzv. Minima).

Mgr. N. Němcová, 5.6.2014

Přípravný kurz španělštiny pro Erasmus+ v ZS 2014/15

Bližší informace pro přípravný kurz španělštiny pro Erasmus+ v ZS 2014/15 naleznete zde(PDF).

Mgr. P. Knápková, 30.5.2014

Intenzivní kurz AJ pro studenty 1. ročníku 2014/15

V týdnu od 15. 9. do 19. 9.2014 (Po-Čt 9-15h, Pá 9-12h) bude probíhat na KJ intenzivní kurz angličtiny, který je určen nastupujícím studentům 1. ročníku s nulovou nebo velmi slabou znalostí angličtiny.

Kontaktní osoba: Mgr. Alena Havlíčková, tel.: 224 353 593, email: havlicko@fel.cvut.cz.

Webmaster, 28.5.2014

Hromadný zápočtový test z angličtiny

Výsledky hromadného zápočtového testu z angličtiny: 22.5., 28.5. 12.6. 18.6.

Mgr. N. Němcová, 26.5.2014

Hromadný zápočtový test z AJ pro studenty Otevřené Informatiky - výsledky

Výsledky naleznete zde (PDF) , opravný termín 28.5.

Mgr. P. Péterová, aktualizováno 23.5.2014

Termíny přezkoušení z českého jazyka pro zahraniční uchazeče o studium

Termíny přezkoušení z českého jazyka pro zahraniční uchazeče o studium a další podrobnosti naleznete zde.

PhDr. D. Saláková, 10.4.2014

Informace pro studenty - cizince

Informace pro studenty - cizince, kteří chtějí studovat v českém jazyce - zde.

PhDr. D. Saláková, 25.10.2013

 

Poslední aktualizace : 1.8.2014, webmaster: 13104@fel.cvut.cz